Restauraties:

Restauraties van oude of antieke sieraden worden met de grootste zorg door ons uitgevoerd.

Voor een eventueel ontbrekend deel zoeken wij samen mét u naar een oplossing.